Gala
Cercetării
Românești
2023

31 ianuarie 2023
17:00
Ateneul Român


#GCR2023!

România dezvoltă,
concentrează și conectează
excelența la frontiera științifică.

De ce Gala Cercetării
Românești?

Excelența românească în cercetare schimbă lumea. E timpul să o recunoaștem aici, acasă.

Henri Coandă spunea: „Mulți indivizi din societatea modernă sunt ca barcagiii: trag la vâsle, dar stau cu spatele la viitor.”

Prin Gala Cercetării Românești, Ediția I (2023) începem o tradiție de recunoaștere la cel mai înalt nivel a meritelor celor care proiectează și construiesc viitorul României și al lumii. De multe ori, talentul românesc este recunoscut peste hotare. Suntem datori să le transmitem cercetătorilor români din elita lumii că ne fac mândri.

Principiul de la care plecăm este mai bine mai mult pentru mai puțini, decât mai puțin pentru mai mulți, ceea ce implică prioritizarea investițiilor, recunoașterea excelenței și șansa României de a pune în valoare resursa umană de top.


Henri Coandă, Monoplan
1912, Bristol

PREMIILE
GALEI CERCETĂRII
ROMÂNEȘTI
2023

Premii

Pentru prima dată, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării lansează premiile pentru cercetare și inovare pentru cercetători individuali și echipe de cercetare – atât pentru cei tineri (sub 40 de ani), cât și pentru cei cu experiență.

Pentru fiecare categorie în parte, juriul va selecta trei finaliști și un mare câștigător, care va fi anunțat cu prilejul Galei.

Premiul va recunoaște rezultate excepționale din domeniul de cercetare, proiecte aplicate, precum și potențialul de a anticipa și de a aborda provocările viitorului.

Categorii

Categoria I:
Cercetători cu experiență
I.1. Cercetător
I.2. Echipă de cercetare

Categoria II:
Tineri cercetători
II.1. Cercetător
II.2. Echipă de cercetare


Premii 2023

MP

Marele Premiu pentru Excelență în cercetare de nivel mondial
Sergiu Pașca

S-a născut pe 30 ianuarie 1982 și lucrează în prezent ca profesor de psihiatrie și științe comportamentale la Universitatea Stanford din Statele Unite.
Un laborator de la Stanford îi poartă numele. Este speranța României pentru un nou Nobel.

A coordonat o echipă de cercetare din Statele Unite, care a reușit să implanteze un tip de celule cerebrale umane, denumite organoide, în exemplare tinere de șoareci. Proiectul a urmărit să studieze tulburări psihiatrice complexe, precum schizofrenia, și să experimenteze o serie de tratamente.

După ce a obținut diploma de medic în 2007, la Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, s-a înscris la studii postdoctorale la Universitatea Stanford în 2009. La această universitate americană, el a dezvoltat metode pentru a obține neuroni din celule stem pluripotente induse (iPSC) și pentru a folosi acele culturi de neuroni cu scopul de a identifica fenotipurile celulare asociate unor maladii cerebrale, precum Sindromul Timothy și Sindromul Dravet.

A fost inclus de cotidianul The New York Times pe lista sa de Vizionari în Medicină și Științe și este câștigătorul din 2018 al Premiului Vilcek pentru Promisiune Medicală Creativă, atribuit de Fundația Vilcek. În 2022, a susținut un discurs în cadrul celebrelor conferințe TED despre ingineria inversată a creierului uman în condiții de laborator.

PS

Premiul Special pentru Cercetare interdisciplinară
Lucian Chirieac

Este profesor la Harvard și își desfășoară activitatea la Dana Farber, Harvard Cancer Center.

Oferă expertiză de laborator disponibilă pentru proiecte de colaborare cu Departamentele de Oncologie Medicală și Chirurgie Pulmonară de la Dana Farber. Aceasta include obținerea de țesut normal și neoplazic (bancă de țesuturi înghețate, blocuri de parafină), imunohistochimie, hibridizare in situ, microdisecție cu captură cu laser și extragerea și analiza ADN-ului.

Își dedică eforturile pentru identificarea și investigarea geneticii moleculare și genomicei neoplaziei pulmonare, cu accent pe aplicațiile translaționale în managementul pacienților cu cancer pulmonar și pleural. Urmărește să perfecționeze capacitatea de a prezice răspunsul tumorii la terapie și de prognosticare cu o probabilitate mai mare a supraviețuirii fără boală și globală a pacientului.

PS

Premiul Special pentru Transfer în economie – ex aequo
Daniela Rus

Născută la Cluj, acum este stabilită în Statele Unite, la Massachusetts, director al Laboratorului de Informatică și Inteligență Artificială al celebrului MIT. Este profesor „Andrew și Erna Viterbi” la Departamentul de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor la MIT. Și-a obținut doctoratul în Informatică de la Universitatea Cornell.

Daniela Rus este beneficiara mai multor premii pentru robotică obținute în Statele Unite.

Cercetările ei sunt axate pe dezvoltarea roboticii de rețea, distribuite, colaborative și vizează dezvoltarea de algoritmi.

La MIT, conduce Laboratorul de Robotică Distribuită, care desfășoară activități de cercetare pe roboți modulari și autoreconfigurabili, algoritmi distribuiți și sisteme de roboți autoorganizați, rețele de roboți și senzori pentru primul răspuns, rețele de senzori mobili și robotică subacvatică cooperativă.
În 2017, a fost inclusă în lista Forbes „Femei Incredibile care Avansează Cercetarea IA”.

PS

Premiul Special pentru Transfer în economie – ex aequo
Anton Ficai

Este profesor la Universitatea Politehnică din București, la Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii, Departamentul Știința și Ingineria Materialelor Oxidice și Nanotehnologii.
Are ca preocupare majoră utilizarea elementelor de chimie și inginerie chimică în designul și realizarea de materiale micro și nanostructurate cu destinații speciale: conservare, mediu, medicină.

Interesele de cercetare sunt largi și acoperă următoarele subiecte: ingineria țesuturilor; sisteme de livrare a medicamentelor; materiale multifuncționale; materiale compozite; acoperiri, materiale antimicrobiene/antitumorale; sinteza și caracterizarea nanoparticulelor; modificarea suprafeței.

Anton Ficai are 41 de ani și până în prezent a publicat peste 300 de lucrări științifice și are 28 de cereri de brevet. Recunoașterea internațională a activității de cercetare-dezvoltare poate fi evidențiată de multiplele invitații de participare în calitate de speaker la conferințe internaționale.

A fost laureat al olimpiadelor naționale de chimie și a fost distins cu peste 100 de medalii de aur și premii speciale.

De asemenea, este membru activ al Academiei Oamenilor de Știință din România și al mai multor societăți profesionale.

I.1.

Categoria I – Cercetători cu experiență
Ioana Feodorov

Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române, București

Se ocupă de peste 30 de ani de cercetarea relațiilor dintre români și creștinii arabofoni din Patriarhia Antiohiei, cu reședința la Damasc.

A absolvit în anul 1984 Secția arabă–engleză a Universității din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine. A predat între 1995 și 2004 limba și literatura arabă la Secția Arabă a Universității București.

În anul 2020, a obținut, prin competiție internațională, primul Advanced Grant acordat de Consiliul European pentru Cercetare unei instituții din România la secțiunea Social Studies & Humanities a programului Horizon 2020. Grantul în valoare de 2,5 milioane euro finanțează, în perioada 2021–2026, proiectul TYPARABIC – Early Arabic printing for the Arab Christians. Proiectul are ca scop studierea cărților arabe tipărite în Țările Române, Siria și Liban în secolul al XVIII-lea prin transferul tehnologiei tiparului în provinciile otomane din Orientul Apropiat, cu sprijinul unor domnitori și arhierei din Țările Române.

În anul 2008, a primit Premiul „Mihail Kogălniceanu” al Academiei Române pentru cartea Dimitrie Cantemir, The Salvation of the Wise Man and the Ruin of the Sinful World, text arab, traducere engleză.

I.2.

Categoria I – Cercetători cu experiență. Echipă de cercetare
Simion Aștilean și echipa sa

Universitatea Babeș-Bolyai

Simion Aștilean este specialist în nanoștiință și nanotehnologie.

A obținut titlul de doctor în fizică la Universitatea „Joseph Fourier” din Grenoble, în 1993, și ulterior a efectuat mai multe stagii de specializare și colaborare științifică în instituții internaționale de mare prestigiu (Institutul de Optică Teoretică și Aplicată din Paris, Institutul de Științe Weizmann din Israel, Universitatea din Exeter).

Începând cu anul 2002, a pus bazele Centrului de Nanobiofotonică și Microspectroscopie Laser la Universitatea Babeș-Bolyai, introducând și dezvoltând noi direcții de cercetare în domeniul nanoștiințelor, în particular în domeniul de actualitate nanobiofotonica și plasmonica.

După două decenii, centrul de cercetare pe care îl coordonează se bucură de recunoaștere națională și internațională prin rezultatele științifice și expertiza obținută în producerea nanomaterialelor plasmonice, în special a nanoparticulelor pe bază de metal nobil sau hibride cu aplicații biomedicale în tratamentul și diagnosticul cancerului prin metode de hipertermie de rezonanță plasmonică, nanoterapie fotodinamică, inclusiv noi metode de spectroscopie optică, microscopie, senzoristică, diagnostic și imagistică celulară.

Întreaga echipă: Monica Focșan, Monica Potara, Ana-Maria Crăciun, Cosmin Farcău, Dana Maniu, Timea Nagy-Simon, Sorina Suărășan, Andreea Câmpu, Raluca Lăpușan-Borlan, Milentie Hada, Laurențiu Șușu, Radu Lăpușan, Alexandru Holca, Sanda Boca-Farcău și Monica Baia.

II.1.

Categoria II – Tineri cercetători
Octavian Bucur

Harvard Medical School

Este specialist în medicina computațională.

Lucrează ca instructor în departamentele de patologie și medicină la Harvard Medical School din Boston, concentrându-se pe dezvoltarea și aplicarea de noi tehnologii experimentale și computaționale cu impact semnificativ în patologia moleculară, diagnostic și medicina personalizată.

De asemenea, este membru al Ludwig Cancer Center de la Harvard și al Broad Institute din MIT și Harvard. În colaborare cu laboratorul Dr. Edward Boyden de la MIT, el a dezvoltat o metodă de expansiune a țesuturilor fizice optimizată pentru patologie, numită Expansion Pathology, care permite extinderea în volum de aproximativ100 de ori a oricărui tip de specimen clinic și vizualizarea structurilor de 70–80 de nanometri cu sisteme optice convenționale, microscoape (limitate în prezent la o rezoluție de ~250 nm). Patologia expansiunii are potențialul de a înlocui microscopia electronică în diagnosticarea și investigarea anumitor patologii și structuri nanometrice.

II.2.

Categoria II – Tineri cercetători. Echipă de cercetare
Lucian Mihai Itu și echipa sa

Universitatea Transilvania Brașov

Conduce echipa de Inteligență Artificială, în cadrul grupului Image Fusion and Analytics, la Siemens.

Este licențiat în Ingineria Sistemelor la Universitatea Transilvania din Brașov, în 2009, și doctor în Ingineria Sistemelor, în 2013, după ce a colaborat cu Siemens Corporate Research, Princeton, în timpul studiilor doctorale.

A participat la numeroase proiecte de cercetare-dezvoltare finanțate din Europa și din țară. Cercetarea de care este interesat este inteligența artificială, cu accent pe învățarea automată, modelarea fiziologiei umane și calcularea de înaltă performanță.

A publicat peste 60 de lucrări în diverse reviste și conferințe internaționale. Este autor în comun a peste 30 de cereri de brevet internaționale.

Întreaga echipă: Anamaria Vizitiu, Cosmin Ioan Niță, Costin Florian Ciusdel, Andrei Puiu, Diana Ioana Voinescu, Cosmin Andrei Hatfaludi, Iulian Alexandru Ogrezeanu, Manuela Daniela Danu, Ioana Antonia Țaca, Daniel Bunescu, Andreea Bianca Popescu.


Finaliști

CATEGORIA I
CERCETĂTORI CU EXPERIENȚĂ

I.1. Cercetător
Finaliști

Mihai Ducea – University of Arizona, Universitatea din București (Geologie) & Universitatea din București
Lucian Chirieac – Harvard Medical School (Medicină)
Cristian Sorin Silvestru – UBB Cluj (Chimie)
Tudor Luchian – Universitatea Al. I. Cuza Iași (Biotehnologii)
Eugen Victor Cristian Rusu – Universitatea Dunărea de Jos Galați (Energie regenerabilă)
Daniela Rus – Massachusetts Institute of Technology (Inginerie electrică, inteligență artificială)
Dan Cristian Dabija – UBB (Științe economice)
Ioana Feodorov – Institutul de Studii Sud Est Europene al Academiei Române (Filologie/civilizație arabă).

I.2. Echipă de cercetare
Finaliști

Simion Astilean – UBB (Fizică)
Cecilia Cristea – UMF Cluj (Științe biomedicale) 
Cristian Mihail Teodorescu – INCDFM (Fizică) 
Sorin Vlase – Universitatea Transilvania Brașov (Inginerie nucleară)
Lucian Pintilie – INCDFM (Știința materialelor) 
Dan-Cristian Vodnar – USAMV Cluj (Biotehnologii) 
Laurențiu Rădvan – Universitatea Al. I. Cuza Iași (Istorie urbană)
Maria Cazacu – Institutul Petru Poni (Chimie)

CATEGORIA II
TINERI CERCETĂTORI

II.1. Cercetător
Finaliști

Cristina Costescu – UBB (Psihopedagogie)
Mihaela Simionescu – Institutul de Prognoză Economică, Academia Română (Economie)
Octavian Bucur – Viron Molecular Medicine Institute, Boston (Medicină)
Răzvan Pascanu – Deep Mind London (Inteligență artificială)
Andreea Mădălina Pandele – Universitatea Politehnică București (Inginerie chimică)

II.2. Echipă de cercetare
Finaliști

Laurențiu Caramete – Institutul de Științe Spațiale, filială a INFLPR (Astrofizică)
Alexandru Ion Berceanu – Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografie I.L. Caragiale București (Artă teatrală)
Lucian Mihai Itu – Universitatea Transilvania (Medicină personalizată)
Elena Burceanu – Bitdefender (Machine Learning)
Ciprian Tomuleasa – UMF Cluj (Medicină)


Juriu

CATEGORIA I

Acad. Ioan Aurel Pop – Academia Română
Acad. Nicolae Noica – Biblioteca Academiei Române
Acad. Marius Andruh – Academia Română
Prof Dr. Ion Neda – Universitatea Tehnică din Braunschweig
Acad. Maya Simionescu – Institutul de Biologie și Patologie Celulară „Nicolae Simionescu“
Acad. Ioan Dumitrache – Academia Română
Prof. Dr. Ing. Radu Munteanu – UT Cluj
Prof. Univ. Dr. Ion Popa – ASE
Prof. Univ. Dr. Alina Bârgăoanu – SNSPA
Prof. Univ. Dr. Simona Ruță – UMF „Carol Davila”
Dragoș Petrescu – Fundația Romanian Business Leaders
Cristian Marius Sporis – Coaliția pentru Dezvoltarea României

CATEGORIA II

Prof. Dr. Dan Cristian Vodnar – USAMV Cluj-Napoca
Prof. Dr. Valentina Dediu-Sandu – Colegiul Noua Europă
Prof. Dr. Alexandru Babeș – Universitatea București
Dr. Bogdan Mirăuță – Societatea Română de Bioinformatică
Dr. Marius Geantă – Centrul pentru Inovație în Medicină
Prof. Univ. Dr. Alis Oancea – University of Oxford
Dr. Cristian Mihăilescu – Institutul Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației

Gala Cercetării Românești